اطلاعیه ها
لجستیک داخلی در سامانه جامع تجارت
به اطلاع می رساند، امکان مشاهده اطلاعات بارنامه حمل جاده ای در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
کاربران می توانند پس از ورود با "نقش تاجر داخلی" ، در بخش عملیات تجارت داخلی - لجستیک، بارنامه هایی که در آن ها به عنوان فرستنده یا گیرنده بار ثبت شده اند را مشاهده نمایند.
لازم به ذکر است، جهت دریافت نقش تاجر داخلی، کاربران می توانند پس از ورود با نقش پایه حقیقی یا حقوقی، از بخش بارگذاری صلاحیت ها - استعلام تاجر داخلی، اقدام به دریافت نقش نمایند.